TRIDEFUS, com a Gestor de Residus, està autoritzat a rebre i tractar tot tipus de fusta i fer un seguiment d’aquest residu davant l’Administració, que permet que les empreses que el generen puguin complir amb la normativa vigent.

La fusta s’utilitza com a matèria primera de molts processos industrials, el fet de recuperar-la i reciclar-la permet generar un benefici mediambiental per a la societat, al reduir els abocaments i la necessitat de recursos naturals (boscos).
La línia de producció de què disposem està preparada per tractar tot tipus de fusta: des de palets sobrants, fusta procedent d’enderrocs, fusta

de la tala o poda, així com la que prové de molts
processos industrials. També està preparada per acceptar soques d’arbres, tot i que portin part de partícula mineral.
El producte resultant té aplicació en la generació d’energia (biomasa) i com a matèria primera per fabricants d’aglomerats. També s’obté, de forma residual, un material apte com adob.